नबरंगपूर

(नबरंगपुर या पानावरून पुनर्निर्देशित)

नबरंगपुर भारताच्या ओडिशा राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर नबरंगपुर जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.