मलप्पुरम भारताच्या केरळ राज्यातील एक शहर आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या १,०१,३८६ होती.

हे शहर मलप्पुरम जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.