हा लेख हिमाचल प्रदेशमधील किन्नौर जिल्ह्याविषयी आहे. किन्नौर शहराच्या माहितीसाठी पहा - किन्नौर.

किन्नौर हा भारताच्या हिमाचल प्रदेश राज्यातील जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र रेकॉॅंग पेओ येथे आहे.

चतुःसीमा

संपादन

तालुके

संपादन


हिमाचल प्रदेशमधील जिल्हे
उना - कांगरा - किन्नौर - कुलु - चंबा - बिलासपुर
मंडी - लाहौल आणि स्पिति - शिमला - सिरमौर - सोलान - हमीरपुर