हमीरपूर जिल्हा, हिमाचल प्रदेश

(हमीरपुर जिल्हा, हिमाचल प्रदेश या पानावरून पुनर्निर्देशित)

हा लेख हिमाचल प्रदेशमधील हमीरपुर जिल्ह्याविषयी आहे. हमीरपुरच्या ईतर संदर्भांसाठी पहा - हमीरपुर-निःसंदिग्धीकरण.

हमीरपुर हा भारताच्या हिमाचल प्रदेश राज्यातील जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र हमीरपुर येथे आहे.

तालुके

संपादन


हिमाचल प्रदेशमधील जिल्हे
उना - कांगरा - किन्नौर - कुलु - चंबा - बिलासपुर
मंडी - लाहौल आणि स्पिति - शिमला - सिरमौर - सोलान - हमीरपुर