बालेश्वर जिल्हा

भारताच्या ओरिसा राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख बालेश्वर जिल्ह्याविषयी आहे. बालेश्वर शहराविषयीचा लेख येथे आहे.


बालेश्वर जिल्हा हा भारताच्या ओडिशा राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र बालेश्वर येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा