पूर्व गोदावरी जिल्हा

भारताच्या आंध्र प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा.

पूर्व गोदावरी तथा तूर्पू गोदावरी भारताच्या आंध्र प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र काकिनाडा येथे आहे.

चतुःसीमा

संपादन

तालुके

संपादन