भूज हे भारताच्या गुजरात राज्यातील एक शहर आहे. हे कच्छ जिल्ह्याचे प्रशासकीय केन्द्र आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या १,४८,८३४ होती.

हे सुद्धा पहासंपादन करा