विशाखापट्टणम जिल्हा

भारताच्या आंध्र प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख विशाखापट्टणम जिल्ह्याविषयी आहे. विशाखापट्टणम शहराविषयीचा लेख येथे आहे.

विशाखापट्टणम भारताच्या आंध्र प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र विशाखापट्टणम येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा