मयूरभंज जिल्हा

भारताच्या ओरिसा राज्यातील एक जिल्हा.

मयूरभंज जिल्हा हा भारताच्या ओडिशा राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र बारीपाडा येथे आहे.

==चतुःसीमा

तालुकेसंपादन करा