अलिपोर भारतातील पश्चिम बंगाल राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.