दक्षिण २४ परगणा जिल्हा

दक्षिण २४ परगणा हा भारताच्या पश्चिम बंगाल राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र अलिपोर येथे आहे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या ८१,६१,९६१ इतकी होती.