हा लेख झज्जर जिल्ह्याविषयी आहे. झज्जर शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

झज्जर हा भारताच्या हरियाणा राज्यातील जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र झज्जर येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा