बहरामपुर भारतातील पश्चिम बंगाल राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर मुर्शिदाबाद जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.