मलप्पुरम जिल्हा

भारताव्या केरळ राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख मलप्पुरम जिल्ह्याविषयी आहे. मलप्पुरम शहराच्या माहितीसाठी येथे टिचकी द्या.

मलप्पुरम जिल्हा हा भारताच्या केरळ राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र मलप्पुरम येथे आहे.

चतुःसीमा

संपादन

तालुके

संपादन