हा लेख कासारगोड जिल्ह्याविषयी आहे. कासारगोड शहराच्या माहितीसाठी येथे टिचकी द्या.

कासारगोड जिल्हा हा भारताच्या केरळ राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र कासारगोड येथे आहे.

चतुःसीमा

संपादन

तालुके

संपादन