बरागढ जिल्हा

भारताच्या ओरिसा राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख बरागढ जिल्ह्याविषयी आहे. बरागढ शहराविषयीचा लेख येथे आहे.


बरागढ जिल्हा हा भारताच्या ओडिशा राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र बरागढ येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा