अमरोहा

उत्तर प्रदेश, भारतातील एक शहर

अमरोहा भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक शहर आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या १,९८,४७१ होती.

अमरोहा रेल्वे स्थानक

हे शहर ज्योतिबा फुले नगर जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.