लखीसराई जिल्हा

भारताच्या बिहार राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख बिहार राज्यातील लखीसराई जिल्ह्याविषयी आहे. लखीसराई शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

लखीसराई हा भारताच्या बिहार राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र लखीसराई येथे आहे.

या जिल्ह्याची रचना ३ जुलै, १९९४ रोजी मुंगेर जिल्ह्याच्या लखीसराई विभागातून करण्यात आली.

तालुके संपादन