हा लेख झर्सुगुडा जिल्ह्याविषयी आहे. झर्सुगुडा शहराविषयीचा लेख येथे आहे.


झर्सुगुडा जिल्हा हा भारताच्या ओडिशा राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र झर्सुगुडा येथे आहे.

तालुकेसंपादन करा