झर्सुगुडा भारताच्या ओडिशा राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर झर्सुगुडा जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.