मुख्य मेनू उघडा

लेह भारताच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर लेह जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.