केंद्रशासित प्रदेश

भारतातील केंद्रशासित प्रदेश

भारत देशामध्ये 28 राज्यांसह 8 केंद्रशासित प्रदेश (इंग्लिश: Union Territory) आहेत. हे प्रदेश कोणत्याही राज्याचा भाग नसून त्यांचे प्रशासन थेट केंद्र सरकारद्वारे केले जाते. भारताचे राष्ट्रपती प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशासाठी प्रचालकाची नेमणूक करतात.

जम्मू काश्मीर आणि लडाख यां चे विभाजन करून जरी 9 केंद्रशासित प्रदेश झाले होते तरी दमण दीव आणि दादरा नगर हवेली या विलानीकरणा मुळे पुन्हा ती संख्या 8 झाली आहे.

केंद्रशासित प्रदेशसंपादन करा