संत कबीर नगर जिल्हा हा भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा आहे.

संत कबीर नगर जिल्हा
उत्तर प्रदेश राज्यातील जिल्हा
संत कबीर नगर जिल्हा चे स्थान
संत कबीर नगर जिल्हा चे स्थान
उत्तर प्रदेश मधील स्थान
देश भारत ध्वज भारत
राज्य उत्तर प्रदेश
 - एकूण रुपांतरण त्रूटी: किंमत हवी

याचे प्रशासकीय केंद्र खलीलाबाद येथे आहे.

चतुःसीमा

संपादन

तालुके

संपादन