मामित हे भारताच्या मिझोरम राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर मामित जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.