राजस्थानमधील जिल्हे

भारताच्या राजस्थान राज्यात ३३ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

संकेत जिल्हा प्रशासकीय केंद्र लोकसंख्या (२००१ची खानेसुमारी) क्षेत्रफळ (चौरस किलोमीटर) घनता (प्रति चौरस किलोमीटर)
AJ अजमेर अजमेर २१,८०,५२६ ८,४८१ २५७
AL अलवार अलवार २९,९०,८६२ ८,३८० ३५७
BI बिकानेर बिकानेर १६,७३,५६२ २७,२४४ ६१
BM बारमेर बारमेर १९,६३,७५८ २८,३८७ ६९
BN बांसवाडा बांसवाडा १५,००,४२० ५,०३७ २९८
BP भरतपुर भरतपुर २०,९८,३२३ ५,०६६ ४१४
BR बरान बरान १०,२२,५६८ ६,९५५ १४७
BU बुंदी बुंदी ९,६१,२६९ ५,५५० १७३
BW भिलवाडा भिलवाडा २०,०९,५१६ १०,४५५ १९२
CR चुरू चुरू १९,२२,९०८ १६,८३० ११४
CT चित्तोडगढ चित्तोडगढ १८,०२,६५६ १०,८५६ १६६
DA दौसा दौसा १३,१६,७९० ३,४२९ ३८४
DH धोलपुर धोलपूर ९,८२,८१५ ३,०८४ ३१९
DU डुंगरपुर डुंगरपूर ११,०७,०३७ ३,७७० २९४
GA गंगानगर गंगानगर १७,८८,४८७ ७,९८४ २२४
HA हनुमानगढ हनुमानगढ १५,१७,३९० १२,६४५ १२०
JJ झुनझुनुन झुनझुनुन १९,१३,०९९ ५,९२८ ३२३
JL जालोर जालोर १४,४८,४८६ १०,६४० १३६
JO जोधपुर जोधपुर २८,८०,७७७ २२,८५० १२६
JP जयपुर जयपूर ५२,५२,३८८ ११,१५२ ४७१
JS जेसलमेर जेसलमेर ५,०७,९९९ ३८,४०१ १३
JW झालावाड झालावाड १,१८०,३४२ ६,२१९ १९०
KA करौली करौली १२,०५,६३१ ५,५३० २१८
KO कोटा कोटा १५,६८,५८० ५,४४६ २८८
NA नागौर नागौर २७,७३,८९४ १७,७१८ १५७
PA पाली पाली १८,१९,२०१ १२,३८७ १४७
PA प्रतापगढ प्रतापगढ ८,६८,३२१ ४,११७ २१०
RA रजसामंड रजसामंड ९,८६,२६९ ३,८५३ २५६
SK सिकर सिकर २२,८७,२२९ ७,७३२ २९६
SM सवाई माधोपूर सवाई माधोपूर ११,१६,०३१ ४,५०० २४८
SR सिरोही सिरोही ८,५०,७५६ ५,१३६ १६६
TO टोंक टोंक १२,११,३४३ ७,१९४ १६८
UD उदयपूर उदयपूर २६,३२,२१० १३,४३० १९६