मडगांव (Margao) हे दक्षिण गोव्यातील एक शहर आहे.

हे शहर दक्षिण गोवा जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.