हा लेख बोकारो जिल्ह्याविषयी आहे. बोकारो शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

बोकारो हा भारताच्या झारखंड राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र बोकारो येथे आहे.

चतुःसीमा

संपादन

तालुके

संपादन