महेसाणा हे भारताच्या गुजरात राज्यातील एक शहर आहे. हे महेसाणा जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण आहे.