बीदर

कर्नाटकातील शहर

बीदर भारतातील कर्नाटक राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर बीदर जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.