कोळिकोड जिल्हा

भारताव्या केरळ राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख कोळिकोड जिल्ह्याविषयी आहे. कोळिकोड शहराच्या माहितीसाठी येथे टिचकी द्या.

कोळिकोड जिल्हा हा भारताच्या केरळ राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र कोळिकोड येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा