नयागढ जिल्हा

भारताच्या ओरिसा राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख नयागढ जिल्ह्याविषयी आहे. नयागढ शहराविषयीचा लेख येथे आहे.


नयागढ जिल्हा हा भारताच्या ओडिशा राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र नयागढ येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा