झुनझुनू भारताच्या राजस्थान राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर झुनझुनू जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.