झुनझुनू जिल्हा

भारताच्या राजस्थान राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख राजस्थानमधील झुनझुनू जिल्ह्याविषयी आहे. झुनझुनू शहराच्या माहितीसाठी पहा - झुनझुनू.

झुनझुनू हा भारताच्या राजस्थान राज्यातील जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र झुनझुनू येथे आहे.

चतुःसीमा

संपादन

तालुके

संपादन

महत्त्वाची शहरे

संपादन

पिलानी