जिल्हा पोलीस अधीक्षक

जिल्हा पोलीस अधीक्षक (SP) (या पोलीस अधीक्षक) भारतीय पोलीस सेवा स्थानच्या पोलीस विभाग मध्यें उच्चाधिकारी असतो.

। प्रत्येक अधिकरी च्वरतीऊपर एक जिलेच्या पोलीस प्रशासन का संपूर्ण भअसतो.हमोठ्यालजिल्ह्या ों मध्यायः वरिष्ठल्हािला पोलीस अधिक्किंवातथा सहाजिल्हािला पोलीस अधिक्षो भी नियुक्तरतात.ाहै। ्हािकिंवातथा प्रदेश पो इनच्या संरकाषण येयें कार्य रअसते.