बालनगिर जिल्हा

भारताच्या ओरिसा राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख बालनगिर जिल्ह्याविषयी आहे. बालनगिर शहराविषयीचा लेख येथे आहे.


बालनगिर जिल्हा हा भारताच्या ओडिशा राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र बालनगिर येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा