बालनगिर भारताच्या ओडिशा राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर बालनगिर जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.