तुएनसांग भारताच्या नागालॅंड राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर तुएनसांग जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.