तुरा भारताच्या मेघालय राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर पश्चिम गारो हिल्स जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.