भिवनी भारताच्या हरियाणा राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर भिवनी जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.