दिफू

(दिफु या पानावरून पुनर्निर्देशित)

दिफु भारताच्या आसाम राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर कर्बी आंगलाँग जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.