व्यारा हे गुजरात राज्याच्या तापी जिल्ह्यातील शहर व प्रशासकीय केंद्र आहे.

हे शहर आधी सुरत जिल्ह्यात होते.