भद्रक जिल्हा

भारताच्या ओरिसा राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख भद्रक जिल्ह्याविषयी आहे. भद्रक शहराविषयीचा लेख येथे आहे.


भद्रक जिल्हा हा भारताच्या ओडिशा राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र भद्रक येथे आहे.

चतुःसीमा संपादन करा

तालुके संपादन करा