हरदोई जिल्हा

भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा.

हा लेख हरडोई जिल्ह्याविषयी आहे. हरदोई शहराविषयीचा लेख येथे आहे.

हरदोई जिल्हा
उत्तर प्रदेश राज्यातील जिल्हा
हरदोई जिल्हा चे स्थान
हरदोई जिल्हा चे स्थान
उत्तर प्रदेश मधील स्थान
देश भारत ध्वज भारत
राज्य उत्तर प्रदेश
 - एकूण रुपांतरण त्रूटी: किंमत हवी

हरदोई जिल्हा हा भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र हरदोई येथे आहे.

चतुःसीमा

संपादन

तालुके

संपादन