औरंगाबाद जिल्हा, बिहार

भारताच्या बिहार राज्यातील एक जिल्हा.

औरंगाबाद हा भारताच्या बिहार राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र औरंगाबाद येथे आहे.

चतुःसीमा संपादन

तालुके संपादन

बाह्य दुवे संपादन