हा लेख गुमला जिल्ह्याविषयी आहे. गुमला शहराबद्दलचा लेख गुमला आहे.

गुमला हा भारताच्या झारखंड राज्यातील जिल्हा आहे.

याचे प्रशासकीय केंद्र गुमला येथे आहे.

२०११ च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या १०,२५,२१३ इतकी होती.

तालुके संपादन