छत्रपूर हे भारताच्या मध्यप्रदेश राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर छत्रपूर जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.