जलौन जिल्हा हा भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा आहे.

जलौन जिल्हा
उत्तर प्रदेश राज्याचा जिल्हा

२६° ००′ ००″ N, ७९° ३०′ ००″ E

देश भारत ध्वज भारत
राज्य उत्तर प्रदेश

याचे प्रशासकीय केंद्र ओराई येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा