जलौन जिल्हा हा भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक जिल्हा आहे.

जलौन जिल्हा
उत्तर प्रदेश राज्यातील जिल्हा
जलौन जिल्हा चे स्थान
जलौन जिल्हा चे स्थान
उत्तर प्रदेश मधील स्थान
देश भारत ध्वज भारत
राज्य उत्तर प्रदेश
 - एकूण रुपांतरण त्रूटी: किंमत हवी

याचे प्रशासकीय केंद्र ओराई येथे आहे.

चतुःसीमा

संपादन

तालुके

संपादन