रूपनगर जिल्हा

भारताच्या पंजाब राज्यातील एक जिल्हा.
(रुपनगर जिल्हा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

हा लेख रूपनगर जिल्ह्याविषयी आहे. रूपनगर शहराबद्दलचा लेख येथे आहे.

रूपनगर हा भारताच्या पंजाब राज्यातील जिल्हा आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र रूपनगर येथे आहे.

चतुःसीमासंपादन करा

तालुकेसंपादन करा