सागर, मध्य प्रदेश

(सागर, मध्यप्रदेश या पानावरून पुनर्निर्देशित)

सागर हे भारताच्या मध्यप्रदेश राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर सागर जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.