केंद्रपाडा

(केंद्रापरा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

केंद्रपाडा भारताच्या ओडिशा राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर केंद्रपाडा जिल्ह्याचे प्रशासकीय केंद्र आहे.